Garantie

Wij streven naar 110% klanttevredenheid. U mag er dus op vertrouwen dat wij al het mogelijke doen om u tevreden te stellen.
  1. We streven naar de beste premium leveranciers per productgroep. 
  2. We gaan langdurige en hechte partnerships met leveranciers aan voor een constant hoge kwaliteit.
  3. We controleren inkomende en uitgaande zendingen.
  4. We houden onze eigen organisatie scherp door 2x per jaar te auditen op ISO 9001.
  5. We zien een klacht als een kans om onszelf te verbeteren.
Toch kan het zijn dat uw verwachting niet helemaal overeenkomt met hetgeen wij leveren. Laat ons dit weten en stel ons in staat om het recht te zetten.

Juist wanneer een levering tegenvalt, dan willen wij u tonen dat we betrouwbaar zijn. Dat doen we door altijd op korte termijn een oplossing te bieden, ongeacht of wij de klacht wel of niet gegrond achten. Dit kan inhouden dat wij uw levering omruilen, terughalen, na behandelen of vergoeden. Ons streven is om binnen twee weken iedere klacht naar tevredenheid te hebben opgelost. Het is dan wel belangrijk dat u onze leveringen controleert en afwijkingen meldt vóór verwerking. 

In enkele gevallen zijn we afhankelijk van derden of is een probleem te complex. Het lukt ons dan niet om u binnen twee weken alsnog tevreden te stellen. Intern gaan wij dit voor u opschalen. De kwaliteitsmanager neemt in dat geval de regie over de afhandeling over.

Leder is een natuurproduct. Daardoor is leder een bijzonder product als het gaat om kwaliteit. Kwaliteit van huiden is een subjectief begrip. De één waardeert littekens als een teken van echtheid, de ander wil ‘foutloos’ leer. De één snijdt kleine stukken, de ander heeft grote panelen nodig. Had u iets anders verwacht van de ontvangen huiden? Meld het ons vóórdat u gaat aftekenen, snijden of anderszins verwerken. Uw onverwerkte huiden ruilen we zonder discussie gratis om. Het verwerken van zichtbare kenmerken is een keuze en vormt geen basis om achteraf over te reclameren. Bij verborgen gebreken kunt u uiteraard wel terecht.

Er zijn kaders gesteld tot waar u aanspraak kunt maken op onze garantie. Deze leest u in onze 'Algemene verkoopvoorwaarden' (zoals 25-07-2016 gedeponeerd bij de kamer van koophandel te Tilburg). Op alle aanbiedingen, orderbevestigingen, leveringen en facturen zijn deze voorwaarden van toepassing. In de voorwaarden staat onder andere dat de termijn voor klachten maximaal 1 jaar na levering en 6 maanden na constatering is. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot de factuurwaarde van de goederen waar de klacht op is. Indirecte schade krijgt u niet vergoed. Klik hier voor om de volledige algemene voorwaarden te lezen. Bij enige twijfel zijn deze gedeponeerde voorwaarden altijd leidend. Op aanvraag sturen wij u kosteloos een papieren kopie op.

Klik hier om uw klacht aan ons kenbaar te maken. 
[CPT Assortment Highlight]
Aangepaste openingstijden in januari:
Geen