Algemene voorwaarden

Op alle aanbiedingen, orderbevestigingen, leveringen en facturen zijn onze 'Algemene verkoopvoorwaarden' (zoals 25-07-2016 gedeponeerd bij de kamer van koophandel te Tilburg) van toepassing. Op uw offerte, orderbevestiging en factuur kunt u lezen welke aanbieder haar voorwaarden van toepassing verklaren. De voorwaarden treft u hieronder aan, onderverdeeld per aanbieder.

Van Leeuwen Leder BV           Wildeman Benelux BV           Wildeman Waalwijk BV
Klik hier   Klik hier     Klik hier

Op deze website bieden drie zusterbedrijven hun producten aan, te weten Van Leeuwen Leder BV, Wildeman Benelux BV en Wildeman Waalwijk BV. Inhoudelijk zijn de 'Algemene verkoopvoorwaarden' van de drie zusterbedrijven identiek. Bij twijfel over welke aanbieder haar voorwaarden van toepassing verklaart, dan zijn de 'Algemene verkoopvoorwaarden' van Wildeman Waalwijk BV (zoals 25-07-2016 gedeponeerd bij de kamer van koophandel te Tilburg) van toepassing op alle drie de aanbieders.

Op aanvraag sturen wij u kosteloos een kopie op. Door het plaatsen van een order of het doen van een aanvraag via onze website, aanvaardt u onze 'Algemene verkoopvoorwaarden'.
[CPT Assortment Highlight]